Advisor.

Med god kunnskap om kundens strategi, forretningsmodell og forretningsprosesser skal vi tilføre våre kunder en tydelig merverdi ved aktiv bruk av digitale løsninger, tilpasset periodisk rapportering og proaktiv rådgivning.

Regnskapstjenester
Compute Advisor AS er et autorisert regnskapsførerselskap som tilbyr proaktiv rådgivning innen økonomiområdet, herunder løpende og periodisk rapportering, årsregnskap og ligningspapirer, analyser og annen administrativ bistand. Vi leverer optimalt digitaliserte tjenester for fangst og bearbeiding av data til kundens økonomifunksjoner som regnskap, lønn og faktura. Med lang erfaring og oppdatert kompetanse innen regnskaps- og lønnsområdet, tilbyr vi tjenester av høy kvalitet og med stor faglig integritet.

Rapportering og analyse
Ved bruk av moderne rapporteringsverktøy ønsker vi at du løpende og oppdatert kan følge selskapets finansielle utvikling på en enkel måte enten via mobil, nettbrett eller PC. Vi tilpasser rapporteringen til din bedrifts behov og bistår med å gjøre informasjonen digitalt tilgjengelig.

Budsjettering og prognose
Vi har lang erfaring med å bistå kunder ved utarbeidelse av budsjett og prognoser. Vi deltar aktivt i planlegging og gjennomføring av budsjettprosessen, og bidrar gjerne til effektiv og korrekt budsjettering.

Årsoppgjør og ligningspapirer
Vi har over 30 års erfaring med utarbeidelse av årsoppgjør og ligningspapirer og holder oss selvsagt løpende oppdatert på alle lover og regler knyttet til årsregnskap og skatt.
 
Administrativ bistand/selskapsformalia
Vi kan bistå våre kunder med administrative oppgaver rundt drift av selskapet, herunder bistand til selskapets styrende organer som styret og generalforsamling. Våre tjenester omfatter bl.a. utarbeidelse av lovpålagte protokoller og dokumenter, aksjebok og aksjonærregisteroppgaver, stiftelse og avvikling av selskap, redegjørelser og registrering av endringer i Brønnøysund m.v.
 
Rådgiving
Med lang erfaring og bred kompetanse er vi er nyttig sparringpartner i forbindelse med oppkjøp eller salg av bedrifter, driftsmiddelbehandling, regnskaps- og lønnsregler, skatt og merverdiavgift m.v. Med inngående kjennskap til ditt regnskap og din bedrift tar vi mål av oss til å være din foretrukne rådgiver.

Ta kontakt med daglig leder i Compute Advisor, Yngve Aadland for en uformell prat om hvilke muligheter som finnes. 

Mail: yngve.aadland@compute.no