Rådgivning

En nyttig sparringspartner.

Advisor har lang erfaring og bred kompetanse innen regnskap og økonomi. Vi bistår med rådgivning, og fungerer som en nyttig sparringpartner. Regnskap og økonomi er et bredt felt, og vi kan blant annet være en sparringspartner i forbindelse med oppkjøp eller salg av bedrifter, driftsmiddelbehandling, regnskaps- og lønnsregler, skatt og merverdiavgift m.v.

Med inngående kjennskap til ditt regnskap og din bedrift tar vi mål av oss til å være din foretrukne rådgiver. Med god kunnskap om kundens strategi, forretningsmodell og forretningsprosesser skal vi tilføre våre kunder en tydelig merverdi ved aktiv bruk av digitale løsninger, tilpasset periodisk rapportering og proaktiv rådgivning.