Arbeidsgivers redegjørelsesplikt etter likestillings- og diskrimineringsloven

HR

Har du kontroll?

I år er det mange bedrifter som for første gang skal kartlegge og rapportere lønnsforhold fordelt etter kjønn og bruken av ufrivillig deltid.

De nye reglene gjelder for

 • Offentlige virksomheter
 • Private virksomheter med mer enn 50 ansatte
 • Private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte hvis en av partene krever det

Det bedriftene må redegjøre for hvert år er følgende:

 • kjønnsbalansen totalt i virksomheten (antall)
 • midlertidig ansatte (kjønnsforskjell i antall eller prosent)
 • ansatte i deltidsstillinger (kjønnsforskjell i antall eller prosent)
 • gjennomsnitt antall uker foreldrepermisjon for kvinner og menn

I tillegg skal virksomhetene annethvert år redegjøre for:

 • lønnsforskjeller på ulike stillingsnivå/grupper (kvinners andel av menns lønn i kroner eller prosent)
 • lønnsforskjell totalt i virksomheten (kvinners andel av menns lønn i kroner eller prosent)
 • kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer/grupper
 • ansatte som jobber ufrivillig deltid (kjønnsforskjell i antall eller prosent)


Få mer nyttig informasjon her: https://faghjelp.infotjenester.no/Artikler/Arbeidsgivers-redegjorelsesplikt-etter-likestillings--og-diskrimineringsloven