Er du bekymret for å miste folka dine?

HR

I dagens arbeidsmarked, med rekordhøyt antall utlyste stillinger, er denne bekymringen i alle høyeste grad en aktuell problemstilling.

HR-Norge publiserte torsdag 24.02.2022 en artikkel som tok for seg teamet «Kampen om talentene eller kampen om alle» - om dette er noe nytt som følge av pandemien eller om situasjonen også var slik i 2018.

Det ser slik ut. Det har vært en kamp om hodene en god stund. Rekruttering er utfordrende i et slikt marked, så hvordan kan vi sikre oss at vi tiltrekker, ansetter og beholder de best egnede personene?

Vi har gjort oss en rekke erfaringer på veien og ser særlig at følgende er vesentlig i dette markedet:

  1. Start i tide og tenk langsiktig
  2. Stillingsanalyse og -annonse
  3. Attraktivitet som arbeidsgiver
  4. Digitale verktøy og effektive prosesser
  5. Aktivitet, tilgjengelighet og tett oppfølging
  6. Tørre og satse på nyutdannede!

Ønsker du bistand på overnevnte områder? Vi kan hjelpe dere å tiltrekke, ansette og beholde de best egnede kandidatene.


Ta kontakt!