Fra klasseledelse til kursansvarlig for digitale kurs i SMB-markedet

HR

Pedagogisk forståelse og undervisningskompetanse er viktige komponenter som kan brukes i mange ulike bransjer. De fleste pedagogene finner man i skolen, men mange med pedagogisk bakgrunn er også å finne i andre sektorer. Vår HR-konsulent, Jonas, er en av disse.


Hva er din bakgrunn?

  • Jeg er utdannet pedagog og har tidligere jobbet som kontaktlærer i skolen. Jeg trives med å hjelpe mennesker, og er i mitt ess når de jeg hjelper opplever mestringsfølelse. Jeg har i lengre tid også vært opptatt av teknologi og effektivisering av prosesser. På min tidligere arbeidsplass ble jeg ofte spurt om å komme med innspill til ulike verktøy som kunne bistå mine kollegaer i undervisningssituasjonen, og dele hvordan jeg selv hadde implementert disse verktøyene i egen undervisning. Det er viktig for meg å effektivisere arbeidshverdagen min, og jeg søker alltid etter nye verktøy som kan hjelpe meg til dette.

Hva tar du med deg fra din bakgrunn innenfor undervisning?

  • Jeg tar med meg kompetansen om hvordan tilrettelegge og vedlikeholde et optimalt læringsmiljø, hvordan jeg formulerer meg for å få frem budskapet mitt, kunnskap om hvordan man tilpasser opplæringen for brukerens behov, og å holde hodet kaldt i til dels svært krevende situasjoner.

Hvem er en typisk kunde som trenger rådgiving innenfor Microsoft 365?

  • Jeg tror både store og små bedrifter kan ha nytte av kursing innen effektivisering og forbedring av den nye, digitale hverdagen. Er man åpen for innspill og nye løsninger vil dette på sikt komme til nytte for bedriften. Den generelle utviklingen i samfunnet, og spesielt koronapandemien, har tvunget bedrifter til å ta i bruk nye løsninger for å kunne drive butikk. Jeg er opptatt av å hjelpe bedriftene til å se muligheter i de nye, digitale løsningene som mange nå må ta i bruk.

Hva tenker du er viktig i en digital læringsprosess?

  • Det er viktig at deltagerne blir involvert i undervisningen. «Learning by doing» er et grunnleggende element for meg, og det er ikke mye «doing» i å sitte og se på en videoforelesning i fem timer. Undervisningen bør derfor inneholde en del aktiviteter som deltageren er involvert i. Dette kan eksempelvis være en interaktiv quiz, utforsking på nett eller andre interaktive oppgaver som gjør at deltageren er aktiv i undervisningsprosessen.

Hvordan er det å jobbe som HR-konsulent?

  • Jeg trives veldig godt i min nye stilling. Det er mye nytt og en del prosesser som jeg ikke har vært borti før. Heldigvis har jeg dyktige kollegaer som kan bistå meg i oppgaver jeg kjenner meg mindre trygg i. Jeg føler at jeg får muligheten til å hjelpe mange mennesker med å effektivisere og forbedre arbeidshverdagen deres. Det er viktig for meg at kunden sitter igjen med mestringsfølelse etter endt veiledning.
  • Ellers er jeg opptatt av å hjelpe kunden på riktig måte. Å lytte og komme til kjernen i hva som er utfordringen er essensielt i arbeidet. Verktøyet skal ikke komplisere arbeidet, men heller bidra til å gjøre arbeidet mer effektivt.

Hva gjør du ellers på fritiden?

  • Jeg spiller en del golf for gøy med kompiser, spiller fotball og gamer når det ikke er vær til uteaktiviteter.

Jonas er en av fire medarbeidere i Compute People. Ønsker du å vite mer om digitale kurs i SMB-markedet, ta kontakt med oss!

Jonas HR-konsulent Compute People