HR + lønn = sant

HR

Compute vet hvor tett knyttet HR og lønn er, og at mange lenge har etterlyst en integrasjon mellom lønnssystem og personalsystem. Vi gleder oss nå over at personalsystemet vårt Huma kan integreres med lønnssystemet vårt Visma.net Payroll.

Fordelene ved at systemer kommuniserer med hverandre er mange. Riktig informasjon, sikker lagring og behandling av informasjon, og brukervennlighet opplever vi som de største fordelene ved integrerte systemer.

Sikker lagring og behandling av informasjon

Som arbeidsgiver er man forpliktet til å etterleve GDPR-reglementet. Integrasjon av personal- og lønnssystem sørger for sikker innhenting av personsensitiv informasjon som kontonummer og personnummer. Med dette har man unngått å sende personsensitiv informasjon gjennom utrygge kanaler. Når personsensitiv informasjon registreres direkte i systemet er vi også trygge på at den er sikkert lagret, at kun den ansatte og nødvendige funksjoner har tilgang på informasjonen. Og sist, men ikke minst, sikrer integrasjonen mellom HR-systemet og lønnssystemet at denne informasjonen blir slettet i henhold til GDPR-reglementet når ansattforholdet avsluttes.

Brukervennlig
Integrasjonen mellom Huma og Visma.net Payroll byr også på økt brukervennlighet for ansatt, leder, HR og lønn. Hva er vel kjedeligere enn dobbeltarbeid eller å forholde seg til inkonsistente data? Med integrasjonen registrer vi informasjon kun en gang, enten det gjelder ferie og sykefravær, lønnsjustering, eller nyansattes personalia.

God informasjon gir god kommunikasjon

Hvordan kan du sikre at ansatte opplever å bli sett og hørt? Hos Compute har vi valgt å satse på åpenhet og flat organisasjonsstruktur. Med andre ord: vi snakker sammen, akkurat som systemene våre. Lederne våre henter informasjon om medarbeidernes arbeidsbelastning, fravær og produktivitet, ferdigheter og kompetanse, og tilgjengelighet fra våre lønns- og personalsystem. Denne informasjonen bruker lederne når de skal tilpasse og delegere arbeidsoppgaver, gi tilbakemeldinger, sette mål, og forhandle om lønn og andre goder.

Bedre tid

Vi har erfart at forenklede HR-prosesser og brukervennlighet øker sannsynligheten for at HR-relaterte oppgaver blir gjennomført. Vi feirer derfor integrasjonen mellom Huma og Visma.net Payroll ved å gi våre kunder en unik sjanse til å booste HR-arbeidet helt uten kostnad. Sammen med Huma tilbyr vi nå gratis bruk av Huma inkludert HR-rådgivning fra oss i Compute i hele tre måneder. Vi mener dette er den perfekte inngangen for små- og mellomstore bedrifter, og kanskje for deg som sitter litt på gjerdet, men vet at det egentlig er på tide å ta tak i HR-arbeidet i din bedrift.