Pålitelig, imøtekommende og kompetent

Compute

Strategireisen

Høsten 2022 startet Compute et omfattende strategiarbeid. Etter tjue år i bransjen kan vi si at vi har vi blitt ganske varme i trøyen. Compute har lenge levd med tankesettet om at det ordner seg for flinke folk. Vi er trygge på at vi leverer gode og sikre tjenester til våre samarbeidspartnere, men vi leter stadig etter måter vi kan forbedre oss på. Hvis strategiarbeidet skal bli en suksess må vi sikre nye impulser og at vi får hele organisasjonen med på laget. Fra å ha utarbeidet tidligere strategier på ledelsesnivå, fokuserer vi nå på å inkludere alle ansatte i prosessen. Nå sitter vi med tanken «hvorfor har vi ikke gjort det før».

Hvor startet vi?

Compute startet strategiarbeidet med å invitere alle ansatte til en strategihelg like utenfor Bergen. På denne måten fikk vi bruke den aller viktigste ressursen vi har: nemlig våre ansatte. Hvis ikke alle er på samme side i boken, kan en heller ikke forvente at strategiarbeidet skal gi resultater. Compute består, som dere sikkert vet, av fire forskjellige virksomhetsområder, men hvor mye kan en IT-konsulent om arbeidshverdagen til en regnskapsmedarbeider? Og hvor mye kan en analytiker om rekruttering? Det er viktig for Compute at vi forstår hverandres virksomhetsområder, slik at vi vet hvordan vi kan spille hverandre gode. Under denne helgen fikk vi knyttet tettere bånd, både sosialt, men også faglig, fordi vi fikk muligheten til å svare på spørsmål som er for store til å svare på i køen foran kaffemaskinen.

Veien videre

Til nå har vi så vidt begynt å dyppe tærne i vannet. Den største delen av arbeidet ligger foran oss, men når hele bedriften står samlet er vi trygge på at også dette skal løse seg for flinke folk. Computes ultimate mål er at kombinasjonen av forretningsområder, våre folk og teknologidrevede leveranser skal gjøre oss til den prefererte samarbeidspartneren.

Dette skal vi jobbe med i 2023, 2024 og 2025!