Tre tips for en sikrere IT-hverdag

IT

Datasikkerhet er en viktig faktor for enhver bedrift, uansett størrelse og bransje. Med økende digitalisering av forretningsprosesser og økt avhengighet av teknologi, blir det mer kritisk for bedrifter å ivareta sine sensitive data og beskytte seg mot cybertrusler. Bedrifter som tar datasikkerhet på alvor, vil ha en betydelig fordel i markedet.

En av de viktigste årsakene til å ta datasikkerhet på alvor er for å beskytte bedriftens sensitive data. Dette kan inkludere personopplysninger om kunder, ansatte eller leverandører, kontrakter og forretningshemmeligheter. Ved et datainnbrudd kan bedriften miste viktig informasjon som kan skade forholdet til kunder og leverandører og resultere i juridiske og økonomiske konsekvenser. Dette kan igjen føre til et økt omdømmetap for bedriften, noe som kan være vanskelig å bygge opp igjen.

En annen viktig grunn til å ta datasikkerhet på alvor er for å beskytte mot cybertrusler. Med stadig økende bruk av skytjenester og mobile enheter, øker risikoen for at bedriften blir utsatt for hacking, virus og annen skadelig programvare. Dette kan føre til tap av data, økonomiske tap og negative konsekvenser for omdømmet.

For å øke datasikkerheten i en bedrift er det viktig å ta en helhetlig tilnærming. Dette innebærer å implementere teknologiske løsninger, utarbeide en tydelig datasikkerhetspolicy og gi opplæring til ansatte om datasikkerhet. Her er tre konkrete tips som kan bidra til økt datasikkerhet:

  1. Implementer to-faktor-autentisering: To-faktor-autentisering (2FA) er en enkel og effektiv metode for å beskytte kontoer og data. Dette innebærer at brukeren må oppgi to separate faktorer for å logge inn, for eksempel en passordkombinasjon og en engangskode som blir sendt på SMS til mobiltelefonen. Dette gjør det vanskeligere for hackere å få tilgang til bedriftens systemer og data.
  2. Sørg for at du bruker lange nok passord: Riktig passordlengde er en viktig faktor for å beskytte bedriftens sensitive data og informasjon. Korte passord er lett å gjette og kan enkelt bli brutt. Lange passord med tilfeldige kombinasjoner av bokstaver, tall og symboler er mye vanskeligere å knekke. Anbefalt passordlengde er minst 12 tegn – syns dine ansatte at passordmanagement er vanskelig finnes det mange gode applikasjoner for dette.
  3. Gi opplæring i datasikkerhet til alle ansatte: Bedriftens ansatte er ofte den svakeste lenken i datasikkerhetskjeden. Det er derfor viktig å gi opplæring om datasikkerhet til alle ansatte, uavhengig av deres rolle i bedriften. Dette kan inkludere opplæring i hvordan man identifiserer phishing-e-poster, hvordan man opprettholder passord, og hvordan man rapporterer mistenkelige hendelser til IT-avdelingen. Et supertgodt hjelpemiddel for å sikre opplæring på tvers av hele bedriften er Compute | Sikker IT-hverdag.

Vårt treningsprogram er basert på en læringsmodell som består av korte, effektive læringsenheter. Disse er spesielt utformet for å gi kunnskapsbasert forståelse med mål om atferdsendring. I praksis betyr det at brukeren ikke trenger å sette av mer enn 5 minutter for en enkelt læringsenhet. Hver interaksjon med brukeren er basert på tidligere aktiviteter og integreres naturlig i den daglige arbeidsflyten. Simulerte angrep, som phishing og sosial manipulering, tester og forbereder brukernes motstandskraft mot virkelige angrep.

Ta kontakt med Compute hvis du ønsker å lære mer om datasikkerhet.