Kundehistorier.

Stiftelsen Montebellosenteret ble kunde hos Compute i 2013. Etter overgangen til Compute fikk vi en stabil dataplattform, med få driftsforstyrrelser – i motsetning til hvordan vi opplevde det tidligere. Vi får rask og god hjelp til IT-relaterte problemstillinger når vi trenger det. I tillegg til at Compute har ansvar for IT-driften vår, tilbyr de oss også økonomisk og administrativ rådgivning når vi har behov for det. Denne rådgivningen strekker seg helt til styrerommet og revisor.

Vi bruker Visma Business og Compute har ansatte med meget god kompetanse i dette systemet, slik at vi alltid får god hjelp dersom vi har behov for å få utviklet egne rapporter eller kun har spørsmål knyttet til bruken av systemet.
 
Vi opplever at de ansatte hos Compute besitter mye kompetanse både innenfor IT og Visma Business som kommer oss til gode når vi trenger hjelp. Vi kan trygt anbefale andre å bruke Compute som leverandør.

-Torill Ensby/Senterleder

Gjennom vårt tette samarbeid med Compute i snart 10 år kan vi tilby våre kunder effektive og tidsbesparende IT-løsninger. Det legges opp til sømløs arbeidsfordeling, noe som gir god samhandling med kundene. Regnskapsbyråer som ønsker å tilby løsninger som flere og flere bedrifter etterspør, bør ta kontakt med Compute.

-Eivind Karlsen
Regiondirektør Hordaland

Vestdavit hadde tidligere to hovedleverandører innenfor IT. Vi hadde en teknisk driftsleverandør og en leverandør på Visma-programvare. Da avtalen med vår tekniske IT-leverandør utløp ble avtalen satt ut på anbud.Anbudsprosessen endte med at vi valgte Compute som vår samarbeidspartner. En av hovedgrunnene til at valget falt på Compute er at de har medarbeidere med både teknisk IT-kompetanse og kompetanse på Visma-programvare. Vi fikk dermed færre leverandører å forholde oss til. På den måten unngår vi å bli en «kasteball» mellom flere IT-leverandører.
 
En annen viktig grunn til at Compute ble valgt er at de hadde mulighet til å levere en fleksibel ASP- og driftsløsning.Foreløpig står serverne i våre lokaler, men om vi ønsker det kan Compute også overta ansvaret for serverdriften vår på et senere tidspunkt.
 
Vi er meget fornøyd med valget av Compute som vår samarbeidspartner! Driften er stabil og ytelsen er god. Videre fungerer hjemmekontor- og reiseløsningen godt, noe som er viktig for oss. Til slutt kan nevnes at Compute yter rask og god support når vi trenger det.

-Rolf Andreas Wigand/adm.dir.