Power BI?
Vi hjelper med alt dere lurer på!

Power BI fra Microsoft er verdens ledende verktøy for Business Intelligence (BI)!

BI er et svært viktig satsningsområde for å bli en mer datadreven organisasjon, der beslutninger tas med bakgrunn i fakta fremfor magefølelse, noe som til syvende og sist bør bedre både effektivitet i drift samt lønnsomhet. BI kan hjelpe med økt innsikt på alle nivåer i organisasjonen, innen områder som produksjon, tilbud/etterspørsel, kundesegmentering, kvalitetskontroll, økonomi og andre interne prosesser - helt avhengig av din type virksomhet.

Hva du får med Power BI:

 • Integrasjon mot det aller meste av datakilder
  Power BI kan kobles mot de aller fleste ERP-systemer og ulike kilder din virksomhet har, både lokalt og skybasert. Dette er en åpenbar fordel, da det fjerner behovet for domenekunnskap tilknyttet kildene. Det er eksempelvis vanlig at beslutningstakere ikke sitter i ERP-systemet til daglig, og at det derfor kan være krevende å skulle hente ut informasjonen man ønsker, når man ønsker den.
 • Alt er tilgjengelig via web eller mobil
  Når rapporter distribueres trenger du bare internettilgang for å følge med på hvordan det går med din virksomhet. Mobil er for eksempel godt egnet for rask innsikt i sentrale KPIer. Dersom alt er som det skal, trenger man kanskje ikke grave like dypt som om alarmene blinker.
 • Stor fleksibilitet og muligheter for skreddersøm
  Ettersom Power BI kan kobles mot svært mange kilder får man også mulighet til og sammenstille informasjon akkurat slik man ønsker det. Visualiseringer er det ekstremt mange å velge mellom, og sannsynligheten er høy for at man kan lage akkurat det man ønsker å se.
 • Automatisk oppdatering av rapporter
  Power BI tillater automatisk oppdatering av rapporter, satt til faste intervaller. Dermed kan du være sikker på at tallene du ser på er helt ferske, og typiske bekymringer tilknyttet datavaliditet gjør seg i mindre grad gjeldende.
 • Reproduserbarhet
  En stor fordel med Power BI er at man har full oversikt over all databehandling som skjer gjennom dataverdikjeden – fra data kommer inn til de ender opp i endelig rapport. Forenklet sagt kan vi si at det foreligger en oppskrift på hvordan data skal behandles, og denne fravikes ikke fra gang til gang, noe man fort kan ende opp å gjøre ved uhell dersom tilsvarende analyser gjøres manuelt (for eksempel i Excel). Mange opplever i praksis at behovet for avanserte regneark og statiske presentasjoner forsvinner.
 • Lave kostnader for svært kraftige verktøy som står i sentrum av endringer vi ser globalt
  Prisingen baserer seg på antall brukere, og det er veldig forutsigbart hva det vil koste din virksomhet. Abonnement gjør det også enkelt å si opp avtalen dersom det er ønskelig. I tillegg er det gratis for utviklere å bruke Power BI, så man kan bli godt kjent med verktøyet før man eventuelt beslutter innkjøp. Det er først når man skal publisere og dele innhold at det er nødvendig å betale for brukere.
 • Sømløs integrasjon mot alle andre produkter som leveres fra Microsoft
  Microsoft satser hardt på Power BI, og samspillet mellom Power BI og andre komponenter blir bare bedre og bedre. Dette betyr for eksempel at du kan få tilgang til dine rapporter direkte i Teams og Sharepoint, eller at du kan laste data inn i Power BI basert på Excel-filer du har lagret i skyen (som igjen oppdateres automatisk og fanger opp endringer i filen din).Power BI