Visma Periode & År

Årsoppgjør i skyen

  1. Spre arbeidsmengden utover året

    Gjør årsoppgjør som en naturlig utvidelse av periodeavslutning. Når periodeavslutning er gjort gjennom året, reduseres arbeidet med årsavslutningen og dokumentasjonen er klargjort.
  2. La systemet hjelpe deg å jobbe mer effektivt

    Få tilgang til et brukergrensesnitt som har fokus på prosesser og naturlig arbeidsmetodikk fremfor skjemautfyllinger. Du settes i sentrum med automatiserte avstemminger og kontroller.
  3. Opplev høy kvalitet på arbeidet ditt

    Hev kvaliteten på arbeidet gjennom sjekklister basert på GRFS med mulighet for individuell tilpasning, kommentarer til kvalitetskontroll og innebygde automatiske kontroller. Flere medarbeidere kan enkelt delta i årsoppgjørsprosessen.