Regnskapsnett for bedrifter som bruker regnskapsbyrå.

  • Komplett IT-løsning som gir en mer effektiv hverdag
  • Sømløs arbeidsfordeling mellom byrå og bedrift
  • Tilpasning av regnskapssystemet til den enkelte bedrifts behov
  • Effektivisering av sentrale forretningsprosesser
  • Automatisering reduserer manuelle prosesser og frigjør tid
  • Økt konkurransekraft gjennom effektive administrative rutiner
  • Brukerstøtteavtale for Visma-programvare