Regnskapsnett for bedrifter som fører regnskap selv.

  • Kartlegging og effektivisering av sentrale forretningsprosesser
  • Spesialtilpassede rapporter som forenkler hverdagen
  • Automatisering reduserer manuelle prosesser og frigjør tid
  • Økt konkurransekraft gjennom effektive administrative rutiner
  • Brukerstøtteavtale for Visma-programvare
  • Kan være bedriftens komplette IT-avdeling om ønskelig